Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-emotionele vaardigheden, vindt 77 procent van de leerkrachten in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Dat blijkt uit een peiling, uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van de Samenwerkende GezondheidsFondsen.

Ruim driekwart van de leerkrachten wil meer tijd voor het trainen van sociaal-emotionele vaardigheden bij hun leerlingen. Dit zijn vaardigheden die helpen bij het geloof in eigen kunnen, herkennen en beheersen van emoties, keuzes maken, aangaan van relaties met anderen en kunnen omgaan met tegenslag. Nu krijgen leerkrachten daar amper tijd voor. Uit de peiling blijkt dat goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden de sfeer in de klas verbeteren, bijdragen aan leerprestaties en pestgedrag verminderen. Stress onder leerkrachten en leerlingen neemt hierdoor af.

Marielle Balledux, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, onderstreept het belang van het onderzoek. ‘Een sterke sociaal-emotionele basis is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Leren en opleiden moet in een breder perspectief gezien worden dan het puur vergaren van kennis. Het heeft pas zin aandacht te besteden aan het verzamelen van kennis als leerlingen goed in hun vel zitten. Al met al is het belangrijk hier in de klas meer aandacht aan te besteden en er zo voor te zorgen dat leerlingen kunnen bouwen op een stevig fundament.’

Bron: MarketResponse; Nederlands Jeugdinstituut