Jongeren vragen niet bij al hun vrienden om hulp maar zijn daarin selectief. Dit blijkt uit het proefschrift van Loes van Rijsewijk, waarop ze op 18 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jongeren vragen meestal aan twee tot drie vrienden om hulp. Hun vriendennetwerk is daarentegen vaak veel groter. Ze geven vooral de voorkeur aan klasgenoten op wie zij lijken. Een jongere met depressieve symptomen zal eerder steun vragen bij een vriend die hier ook last van heeft. Meisjes vragen eerder hulp van andere meisjes. Een mogelijke verklaring is dat de communicatie tussen gelijkgestemden vaak makkelijker gaat omdat er meer wederzijds begrip is.

Van Rijsewijk onderzocht jongeren die net van de basisschool naar de middelbare school zijn gegaan. Voor jongeren is dit vaak een uitdagende periode waarin zij steun zoeken bij elkaar. Docenten hebben niet altijd een helder beeld van de sociale relaties in de klas. Zij kunnen de onderlinge hulpuitwisseling versterken door hierover met de leerlingen in gesprek te gaan.

Bron: //www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/phd-ceremonies/promoties-2018?hfId=117627